.

למה דוקא צום?

שאלות נפוצות

למה דווקא צום?

 הרמב"ם כותב שאם ישנה צרה לעם היהודי, אין להתייחס אליה כחלק מהחיים שיש להשלים עמו, אלא יש לבקש ולהתפלל לישועה שלמה. "ומדברי סופרים להתענות על כל צרה הבאה על הציבור עד שנזכה לרחמים גמורים. בימי תעניות אלו זועקים בתפילות ומתחננים לרווחה" (הרמב"ם, פרק א' מהלכות תענית). הצום הוא זמן של עצירה ממרוץ החיים, זמן של התבוננות ובדק בית. זמן לבחון את חיינו, את המצב שהגענו אליו ואת המצב אליו אנו שואפים. המקורות היהודיים מלמדים כי צום, המתקיים בציבור גדול, ישנו כוח כזה, להפך את המציאות

מדוע נדרשת תגובה רוחנית?

יש סגולה רוחנית במעשה הצום. מהעבר המפואר של העם היהודי אנו למדים כי כאשר ישנו איום על הקיום הפיזי של העם, יש לנקוט באמצעים רוחניים, וכאשר יש איום על הקיום הרוחני, יש לנקוט באמצעים פיזיים. כך, למשל בחנוכה, בשל האיום על הקיום הרוחני של העם היהודי, יצאו חמישה כוהנים למלחמה, מעטים מול רבים וניצחו אימפריה. לעומת זאת, בפורים, כאשר רצו לאבד ולהשמיד את העם היהודי, מרדכי כינס את כל היהודים לצום שלושת הימים. המפליא הוא שמרגע הטלת הפור בשושן הבירה עד לזמן שנקבע לביצוע הגזרה, הייתה כמעט שנה בה יכול היה מרדכי היהודי להרכיב צבא לתפארת ולהתכונן למלחמה. אך הוא ידע, כשיש סכנה כה נרחבת על גוף האומה, על החיים עצמם, נדרשת פעולה שאינה פיזית, ואינה שגרתית, ולכן קבע את הצום ההוא.

 

מדוע דווקא שלושה ימים?

תשובה: קיימת לנו מסורת מאבותינו, מימי מרדכי ואסתר, כי בכח שלושה ימי צום ניתן להפך הגורל ולבטל הגזרה. מציאות קיצונית דורשת תגובה קיצונית. לא די לנו בסגולות וקבלות עצמיות. כתוב בספר דניאל על הזמן שלנו: "והייתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא" (יב' א'), ופירשו האבן עזרא והמצודת דוד, מפני צרת מלכות ישמעאל. אנו ניצבים בפני איום של שמד ממש כמו בימי מרדכי ואסתר, "להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים", ולכן אנו צריכים ללכת בדרכם ולנהוג כמנהגם, לצום ג' ימים כבימיהם.

 

במה עוסקים בשלושת ימי הצום?

תשובה: שלושת הימים הם ימי חשבון נפש של כל אחד ואחד לראות מה עבודתו האישית, מה האחריות שלו, מה תרומתו לתיקון החברתי של הכלל. אלו ימים להבין שכל תיקון של יחיד פועל על רבים, וכל אחד יכול לנצל אותם לתקן את עצמו ע"י התבוננות, תפילות ותחנונים. כל אחד יפשפש במעשיו, ינסה לתקן את כל שאפשר לתקן, ולסלק מאתנו כל עיוות, כל פירוד, כל קלקול וכל משחית מכל סוג שהוא. נתפלל שהקב"ה יבטל גזרות קשות מעל עם ישראל, ישיב את שבותנו כבראשונה וישיב את הבנים לאביהם שבשמים. שנזכה להיות "ישראל אשר בך אתפאר".

תוכנית פעילות הצום המלאה תפורסם בקרוב למועד הצום.

האם זו גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה?

תשובה: לפני מספר שנים בודדות בוצע צום מעין זה, למשך שלושה ימים תמימים (מעט יותר מ 72 שעות רצופות). צמו למעלה מכאלפיים איש וכולם סיימו את הצום ללא נזק או צער. 

מה עושה מי שאינו יכול לצום שלושה ימים?

יש לכתחילה לא להתפשר על שלושה ימי צום. גם מי שברור לו שלא יכול לצום שלושה ימים ברציפות, יצטרף לתענית יום או יומיים או שעות, או ישבור את הצום בלילה כל אחד כפי השיעור שהוא יכול. כל מי שרואה עצמו שותף לקבלת תענית זו, כולל חולים נשים וקטנים האסורים בצום, אם יארע ויצטרכו לאכול על פי הוראת חכם ורופא, אין לאכול בשר ולשתות יין. ובכלל ימנעו עצמם מכל דבר מיותר של תענוג ויסתפקו בהכרח הגמור בלבד, ויש לימנע מכל תענוגים בימים הללו. מי שלא צם, נכון שיפדה את תעניתו, כיוון ששקול צער הממון כנגד צער התענית. שיעור הפדיון - העשיר כפי עשרו, וטוב לפדות לפחות 3 פעמים ח"י בעד כל יום. גם מי שלא צם, נכון שישתתף בסדר התפילות, אמירת התהילים, השעורים וההתבוננות של אותם הימים.

 

 

לתמיכה בצום (ללא התחייבות לצום) אנא מלאו את פרטיכם

דואר אלקטרוני *
שם
טלפון סלולארי

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.